Türkiye'de bulunan hidrate bor minerallerinin nötron zırhlama etkinliklerinin araştırılması

Yılmaz, Fatma

Türkiye'de bulunan hidrate bor minerallerinin nötron zırhlama etkinliklerinin araştırılması Fatma Yılmaz - İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 - xv, 83 y. tbl., graf. 28 cm.

"Tez (Yüksek Lisans)--İstranbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü."

Kaynakça var.


Boron.

661.0671 YIL 1996

It is being developed by.