Türkiye uranyum cevherlerinin değerlendirme çalışmalarına katkı

Uzmen, Reşat

Türkiye uranyum cevherlerinin değerlendirme çalışmalarına katkı Reşat Uzmen - İstanbul İstanbul Üniversitesi 1979 - 107 s graf., şkl. 28 cm. - Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi no. 185 .

"Tez (Doktora)--İstranbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi."

Kaynakça var.


Nuclear fuel.
Uranium.

621.48335 UZM 1979

It is being developed by.