Borla nötron yakalama terapisi için bor içeren polimerik taşıyıcı bileşiklerin sentezlenmesi ve laboratuvar koşullarında denenmesi

Kahraman, Gülten

Borla nötron yakalama terapisi için bor içeren polimerik taşıyıcı bileşiklerin sentezlenmesi ve laboratuvar koşullarında denenmesi Gülten Kahraman, Elif Güngör, U. Adnan Sevil - Ankara Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2011 - 82 s. graf. 24 cm. - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknik rapor TAEK TR-2011-10 .

Kaynakça var.


Boron.

661.0671 KAH 2011

It is being developed by.