Endüstriyel atık suların radyasyon prosesi teknolojisiyle arıtılması

Endüstriyel atık suların radyasyon prosesi teknolojisiyle arıtılması Ömer Kantoğlu [ve bşkl.] - Ankara Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2011 - 70 s. tbl., graf., res. 24 cm. - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknik rapor TAEK TR-2011-04 .

Kaynakça var.


Radiation process.
Waste water.

628.162 END 2011

It is being developed by.