Klinik lineer hızlandırıcıların su fantomundaki doz dağılımlarının Monte Carlo yöntemi ile elde edilmesi

Klinik lineer hızlandırıcıların su fantomundaki doz dağılımlarının Monte Carlo yöntemi ile elde edilmesi Ahmet Tartar [ve bşkl.] - Ankara Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2011 - 20 s. graf., şkl. 24 cm. - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknik rapor TAEK TR-2011-02 .

Kaynakça var.


Monte Carlo simulation.
Radiotherapy.

615.842 KLİ 2011

It is being developed by.