Şimşekçi, Utku

Nükleer tıp ünitelerinde radyoaktif kaynak yönetimi, radyoaktif atık yönetimi ve işletmeden çıkarma işlemlerinin incelenmesi, güvenlik veemniyete yönelik zafiyetlerin tespiti ve önlenmesine yönelik öneriler geliştirilmesi uzmanlık tezi [prep.] Utku Şimşekçi - Ankara TAEK 2018. - xviii, 210 leaves ill. 29 cm.

Thesis-(Expertise)-Turkish Atomic Energy Authority

Includes bibliographical references.


Nuclear medicine
Radioation safety measures
Radionuclides
Security

616.07575 ŞİM 2018

It is being developed by.