Elektron spin rezonans (ESR) ve termolüminesans (TL) teknikleri ile gıdaların gama ışınları ile ışınlanıp ışınlanmadıklarının tespit edilmesi

Elektron spin rezonans (ESR) ve termolüminesans (TL) teknikleri ile gıdaların gama ışınları ile ışınlanıp ışınlanmadıklarının tespit edilmesi [prep.] Birol Engin ... [et al.] - Ankara TAEK 2011 - vii, 28 p. ill., tables 24 cm. - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknik rapor TAEK TR-2011-07 .

Includes bibliographical references.


Food irradiation.

664.0288 ELE 2011

It is being developed by.