Your search returned 196 results.

Sort
Results
Toprak numunelerde foton zayıflatma katsayısının incelenmesi Sevgi Akbal

by Akbal, Sevgi.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: 1999Dissertation note: Tez(Yüksek Lisans)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 539.7217 AKB 1999.

Sütün x-ışını floresans yöntemi ile analizi Asiye Başsarı

by Başsarı, Asiye.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: 1987Dissertation note: "Tez(Yüksek Lisans)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 543.0858 BAŞ 1987.

X-ışını floresans analiz tekniğinde 99mTc ve 51Cr' in uyarıcı kaynak olarak kullanımı Asiye Başsarı

by Başsarı, Asiye.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: 1997Dissertation note: "Tez(Doktora)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 543.0858 BAŞ 1997.

UO2 yakıt peletlerinin reaktör şatlarında termal ve mikro yapı özelliklerinin incelenmesi ve sıcaklık dağılımının sınır eleman yöntemiyle hesaplanması Ferhan Can ; tez danışmanı Hasbi Yavuz

by Can, Ferhan | Yavuz, Hasbi.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 2000Dissertation note: "Tez (Doktora)--İstranbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 621.48335 CAN 2000.

Uranil nitrat-p-aminobenzoik asit sisteminin kompleks kimyası Yıldız Bal

by Bal, Yıldız.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: 1972Dissertation note: "Tez(Doktora)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Fakültesi." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 541.38 BAL 1972.

Ultrasonik yöntemle malzeme özelliklerinin tesbiti Serdar Sarıçam

by Sarıçam, Serdar.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: Ankara Gazi Üniversitesi 1998Dissertation note: "Tez(Yüksek Lisans)--Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 620.11274 SAR 1998.

Tıbbi görüntüleme sistemlerinin biyolojik etkileri Funda Sibel Pala ; danışman Yavuz Çotuk

by Pala, Funda Sibel | Çotuk, Yavuz.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: İstanbul İstanbul Üniversitesi 1997Dissertation note: "Tez (Doktora)--İstranbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 616.0757 PAL 1997.

Türkiye genelinde Çernobil kazasından sonra kekik bitkisinde yapılan monitoring çalışmaları ve bu bitkilerdeki 134Cs ve 137Cs radyonüklidlerinin kinetiği Funda Sibel Pala ; danışman Ertan Üçer

by Pala, Funda Sibel | Üçer, Ertan.

Series: . 128Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: İstanbul İstanbul Üniversitesi 1990Dissertation note: "Tez (Yüksek Lisans)--İstranbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 583.87 PAL 1990.

Kritik organ için doz tayini ve absorblanmış doz için yeni geometri faktörün saptanması Doğan Yaşar

by Yaşar, Doğan.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: 1999Dissertation note: Tez(Doktora)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 539.77 YAŞ 1999.

Modern maden kurtarma teçhizatı göz önüne alınarak Zonguldak yeraltı tahlisiye sisteminin organizasyonu Senai Saltoğlu

by Saltoğlu, Senai.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 1965Dissertation note: "Tez(Doktora)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 622.8 SAL 1965.

CoSO4+KSCN sisteminin polarografik metod ile incelenmesi Nevzat Önol

by Önol, Nevzat.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 1955Dissertation note: "Tez(Doktora)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 673.733 ÖNO 1955.

BaO-CaO-MgO-SiO2 dörtlü sisteminde katı halde faz bağıntıları H. Erman Tulgar

by Tulgar, H. Erman.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 1966Dissertation note: "Tez(Doktora)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 669.94 TUL 1966.

Kuzey Batı Anadoluda yeralan plütonların mukayeseli jenetik etüdü Yılmaz Bürküt

by Bürküt, Yılmaz.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: 1966Dissertation note: "Tez(Doktora)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 552.3 BÜR 1966.

Batman çayı üzerinde Malabadi-Hüseyinkan barajı rezervuar sahasının jeolojik etüdü Erdoğan Yüzer

by Yüzer, Erdoğan.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: 1965Dissertation note: "Tez(Doktora)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 551 YÜZ 1965.

Hidrolik çatlatma prensipleri Tuncay Saydam

by Saydam, Tuncay.

Series: İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi ; no. 713Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: İstanbul İTÜ 1967Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 622.18 SAY 1967.

Doğu Kardeniz granitinin radyoizotop geçirgenliğinin nükleer atık depolanması amacıyla incelenmesi Ahmet Erdal Osmanlıoğlu

by Osmanlıoğlu, Ahmet Erdal.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: Ankara Hacettepe Üniversitesi 1996Dissertation note: "Tez(Doktora)--Haccetepe Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü."Fen Bilimler EnstitüsüHaccetepe Üniversitesi Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 621.4838 OSM 1996.

Klorlama yöntemiyle cevherlerde toryum kazanma veriminin artırılması Bayram Kopuz

by Kopuz, Bayram.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 1992Dissertation note: "Tez (Doktora)--İstranbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 669.2922 KOP 1992.

Türkiye'de düşük seviyeli radyoaktif atık gömüsü için bir model çalışması Alper Kahraman ; dnş. Şarman Gençay

by Kahraman, Alper.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: 1999Dissertation note: "Tez(Doktora)--İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü."İstanbul Teknik ÜniversitesiNükleer Enerji Enstitüsü Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 363.7289 KAH 1999.

Co-60 ile çelik parçaların radyografisi için oluşturulan tek ve çift ön ekranların ağırlıklı ortalama yöntemiyle değerlendirilmesi Ülkü Bulubay

by Bulubay, Ülkü.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 1995Dissertation note: "Tez (Doktora)--İstranbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 621.3673 BUL 1995.

Bir sazan türünde "Carassius auratus gibelio (BLOCH)" kurşun-210'un çeşitli organ ve dokulardaki zamana bağlı dağılımı, birikimi, atılımı, biyolojik yarı-ömrü ve kalsiyum'un bu olaylar üzerine etkisi Ahmet Karagüzel

by Karagüzel, Ahmet.

Material type: Text Text Language: Turkish Publication details: Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 1979Dissertation note: "Tez (Doktora)--Karadeniz Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Biyoloji Kürsüsü." Availability: Items available for loan: NÜKEN İstanbul Kütüphanesi (1)Collection code, call number: Tezler 597 KAR 1979.

Pages

It is being developed by.