Your search returned 197 results.

61.
Nötron aktivasyon analizi yöntemi ile yünün eser element analizi ve bu analiz sonuçlarının yün kalitesi üzerindeki etkisi

by Özyol, Haldun.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1982Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-Uludağ University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (2). Collection(s): Tezler Call number: 543.0882 ÖZY 1982.

62.
Solartron-solarscope type CD 814.2 ile çalışabilecek testere dişli ossilatör

by Karaca, Mehmet.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1973Dissertation note: Thesis-(Master)-Ankara University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 537.5 KAR 1973.

63.
Van Gölü ve çevresinin kum ve su numunelerinin gama radyoaktivitesinin ölçümü

by Öner, Feda.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1991Dissertation note: Thesis-(Master)-Ondokuz Mayıs University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (2). Collection(s): Tezler Call number: 622.159 ÖNE 1991.

64.
Trace elements and their size distributions in Ankara atmosphere determined by thermal neutron activation analysis : a master thesis submitted to the department of chemical engineering and the committee on the faculty of engineering of Middle East Technical University in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science

by Somer (Orhan), Ş. Nihal.

Language: English Publication details: [s.l.] [s.n.] 1977Dissertation note: Thesis-(Master)-Middle East Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (2). Collection(s): Tezler Call number: 545.822 SOM 1977.

65.
An annular lithium-drifted germanium detector for studying nuclear reaction gamma-rays a dissertation presented to the graduate faculty of the University of Virginia in Candidacy for the degree of doctor of philosophy

by Levy, Arthur J.

Language: English Publication details: [s.l.] [s.n.] 1966Dissertation note: Thesis-(Master)-University of Virginia Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 539.7222 LEV 1966.

66.
Foton sayma metodu ile çubuk şekilli plastik sintilatörlerin gamma ışını dozimetrisinde kullanılabilirliğinin araştırılması

by Avundukluoğlu, Muhammet Ali.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1991Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-Gazi University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (2). Collection(s): Tezler Call number: 539.77 AVU 1991.

67.
Ir193 nin 73 KeV luk geçişinde mössbauer transmisyonu kullanılarak zamanın-geriye dönüşümü invariyansı için bir test

by Ataç, Muzaffer.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1968Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-Ankara University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 537.5352 ATA 1968.

68.
Radyasyonla başlatılan bazı polimerizasyon reaksiyonları ve kinetik incelemeleri

by Saygılı, Necati.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1970Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-Ankara University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (2). Collection(s): Tezler Call number: 547.28 SAY 1970.

69.
Baryumtiyosülfat monohidrat (BaS2O3, H2O) kristal yapısının x-ışını kırınımı ile inceltilmesi ve ısısal titreşim elipsoitlerinin incelenmesi

by Aka, Yavuz.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] 1978Dissertation note: Thesis-(Master)-Ankara University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 548 AKA 1978.

70.
Sığır serum ferritin seviyesini tayin etmek için ferritin radioimmunoassay (RIA) yönteminin geliştirilmesi ve bazı uygulamaları

by Çetinkaya, Nurcan.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] 1985Dissertation note: Thesis-(Doctoral) Ankara University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 616.0757 ÇET 1985.

71.
Theoretical transition energies, lifetimes and fluorescence yields for multiply-ionized fluorine and silicon

by Can, Cüneyt.

Language: English Publication details: [s.l.] [s.n.] 1980Dissertation note: Thesis-(Master)-Kansas State University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 539.7 CAN 1980.

72.
Bdpa serbest radikalinin çift rezonans spektrometresi ile incelenmesi

by Tuğal, Vatan.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1974Dissertation note: Thesis-(Master)-Ankara University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 535.84 TUĞ 1974.

73.
Ra-Be nötronlarının su içerisinde kadmiyum kesme enerjisine kadarki yavaşlama zamanının ölçülmesi

by Durukan, Ş. Selim.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1975Dissertation note: Thesis-(Master)-Ankara University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 539.7213 DUR 1975.

74.
Kısa boyların elektro-optik uzaklık ölçerlerle ölçülmesinde presizyon araştırması

by Deniz, Rasim.

Language: Turkish Publication details: İstanbul İTÜ İnşaat Fakültesi 1981Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 543.085 DEN 1981.

75.
Analysis of mixtures using mass spectrometer and a computer interfaced evaluations on spectral subtraction a master's thesis in chemistry Middle East Technical University

by Uztetik, Ayşe.

Language: English Publication details: [s.l.] [s.n.] 1985Dissertation note: Thesis-(Master)-Middle East Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 535.84 UZT 1985.

76.
Optimization of a mass spectrometer and a computer for ratio measurements a master's thesis in chemistry Middle East Technical University

by Çelikkaya, Ahmet.

Language: English Publication details: [s.l.] [s.n.] 1985Dissertation note: Thesis-(Master)-Middle East Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 535.84 ÇEL 1985.

77.
Mekan bileşenleri tasarımında malzeme seçimi için kullanıcı gereksinmelerini değerlendiren bir yöntem

by Berksun, Fikri.

Language: Turkish Publication details: [Trabzon] Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi 1979Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-Karadeniz Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 624.1 BER 1979.

78.
Reaktör ısıl-hidrolik bütünleşik çözümlemesine ağırlaştırılmış kalıntılar yöntemiyle yeni bir yaklaşım : TMI - 2 kazası'na uygulama

by Tuğrul, A. Beril.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] 1984Dissertation note: Thesis-(Doctoral) İstanbul Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 621.483 TUG 1984.

79.
Önceden yüklenmiş killerin dinamik davranışı

by Özüdoğru, Kemal G.

Language: Turkish Publication details: İstanbul İTÜ İnşaat Fakültesi 1979Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 541.38 ÖZÜ 1979.

80.
Kullanılmış nükleer reaktör yakıt elamanları yanma oranlarının ölçülmesi yeni bir yaklaşım

by İşyar, Arif.

Language: Turkish Publication details: İstanbul İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü 1985Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 621.48335 İŞY 1985.

It is being developed by.