Your search returned 198 results.

61.
Tabii uranyum - normal su çoğaltıcı sistemde optimum birim hücre ve makroskobik şeklin tayini

by Tüzün, Şenel.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1974Dissertation note: Thesis- Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 539.7 TÜZ 1974.

62.
X-ışını floresans tekniği ile britolit cevherinde toryum ve lantanitlerin analizi yüksek lisans tezi (kimya)

by Efe, Nurettin.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] 1986Dissertation note: Thesis-(Master)-Gazi University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (2). Collection(s): Tezler Call number: 543.08586 EFE 1986.

63.
Ani-gama aktivasyon analiz tekniği geliştirilmesi

by Ölmez, İlhan.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] 1982Dissertation note: Thesis-(Doctoral)- Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (2). Collection(s): Tezler Call number: 545.822 ÖLM 1982.

64.
UO2 yakıt peletlerinin reaktör şartlarında termal ve mikro yapı özelliklerinin incelenmesi ve sıcaklık dağılımının sınır eleman yöntemiyle hesaplanması

by Can, Ferhan.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 2000Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 621.48335 CAN 2000.

65.
He-Ne gaz laser'ında pompalama ve kayıp mekanizmalarının etüdü

by Ferendeci, Altan M.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] [n d ]Dissertation note: Thesis-(Doktora) Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 543.085 FER.

66.
Güneş ışınları için seçici radyasyon yüzeyleri

by Akın, Fahir.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] [n d ]Dissertation note: Thesis-()-Ankara University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 539.77 AKI.

67.
X-ışını floresans tekniği ile uranyum ve transuranyum elementlerinin tayininde matris etkisi

by Alkan, Işıl.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] 1985Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 539.7222 ALK 1985.

68.
Füzyon reaktörlerinde örtü (blanket) malzemesi olarak kullanılacak olan lityum flörür'ün nötronlara karşı zırhlama etkinliğinin incelenmesi

by Şahin, Hasan.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1986Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 621.4831 ŞAH 1986.

69.
Rölativistik bir elektron demeti yardımıyla plazmanın ısıtılması

by Sinman, Ayten.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1978Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (2). Collection(s): Tezler Call number: 539.73 SİN 1978.

70.
Basınçlı sulu reaktörlerde dizayn değişikliğine gitmeksizin toryum çevriminin uygulanabilirliğinin incelenmesi

by Güngör, Süleyman.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] 1986Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 621.483 GÜN 1986.

71.
Quark model discussions of meson decays

by Gündüç, Yiğit.

Language: English Publication details: [s.l.] [s.n.] 1978Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-Southampton University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 539.72167 GÜN 1978.

72.
5 Ci Pu-Be nötron kaynağı kullanarak aktivasyon analizi ile analizi mümkün olan elementlerin araştırılması ve bu elementlerin dedeksiyon limitlerinin tesbiti

by Çelenk, İsmet.

Language: Turkish Publication details: [s.l.] [s.n.] 1986Dissertation note: Thesis-(Master)-Gazi University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 543.0882 ÇEL 1986.

73.
Soğutucunun kaçırılması kazası sonrasında dış güenlik kabuğu içinde basınç ve sıcaklık değişimi ile bu şartlarda çevreye yayılan radyasyon dozunun hesaplanması

by Yarman, Tolga.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] 1979Dissertation note: Thesis-(Doctoral)- Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 621.4835 YAR 1979.

74.
Kullanılmış nükleer reaktör yakıt elamanları yanma oranlarının ölçülmesi yeni bir yaklaşım

by İşyar, Arif.

Language: Turkish Publication details: İstanbul İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü 1985Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 621.48335 İŞY 1985.

75.
Önceden yüklenmiş killerin dinamik davranışı

by Özüdoğru, Kemal G.

Language: Turkish Publication details: İstanbul İTÜ İnşaat Fakültesi 1979Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 541.38 ÖZÜ 1979.

76.
Reaktör ısıl-hidrolik bütünleşik çözümlemesine ağırlaştırılmış kalıntılar yöntemiyle yeni bir yaklaşım : TMI - 2 kazası'na uygulama

by Tuğrul, A. Beril.

Language: Turkish Publication details: [s l ] [s.n.] 1984Dissertation note: Thesis-(Doctoral) İstanbul Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 621.483 TUG 1984.

77.
Mekan bileşenleri tasarımında malzeme seçimi için kullanıcı gereksinmelerini değerlendiren bir yöntem

by Berksun, Fikri.

Language: Turkish Publication details: [Trabzon] Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi 1979Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-Karadeniz Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 624.1 BER 1979.

78.
Optimization of a mass spectrometer and a computer for ratio measurements a master's thesis in chemistry Middle East Technical University

by Çelikkaya, Ahmet.

Language: English Publication details: [s.l.] [s.n.] 1985Dissertation note: Thesis-(Master)-Middle East Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 535.84 ÇEL 1985.

79.
Analysis of mixtures using mass spectrometer and a computer interfaced evaluations on spectral subtraction a master's thesis in chemistry Middle East Technical University

by Uztetik, Ayşe.

Language: English Publication details: [s.l.] [s.n.] 1985Dissertation note: Thesis-(Master)-Middle East Technical University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 535.84 UZT 1985.

80.
Kısa boyların elektro-optik uzaklık ölçerlerle ölçülmesinde presizyon araştırması

by Deniz, Rasim.

Language: Turkish Publication details: İstanbul İTÜ İnşaat Fakültesi 1981Dissertation note: Thesis-(Doctoral)-İstanbul University Availability: Items available for loan: TENMAK Kütüphanesi (1). Collection(s): Tezler Call number: 543.085 DEN 1981.

It is being developed by.